Polityka Jakości

Jako przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym, specjalizującym się w montażu instalacji budowlanych oraz handlem urządzeniami i materiałami instalacyjnymi, wyznaczamy politykę, którą realizujemy w naszej działalności w celu ugruntowania pozycji lidera na rynku lokalnym  w naszej branży.

Dążeniem Chatex Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług o odpowiedniej jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest umacnianie pozycji lidera na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów, ale nie mniej dbającego o swoichPracowników.

Utrzymanie odpowiedniej jakości usług i wprowadzenie systemu jakości

ISO 9001:2008 pozwoli osobom zarządzającym kierować firmą nowocześnie, tak by móc w przyszłości konkurować z firmami działającymi w Unii Europejskiej, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji, takie jak:

– terminowość świadczonych usług;

– obniżanie poziomu reklamacji i  zmniejszanie ilości napraw gwarancyjnych;

– partnerskie stosunki z dostawcami;

– utrzymanie stałych klientów poprzez politykę projakościową świadczonych dla nich usług.

Zarząd firmy i jej właściciele widzą Chatex Sp. z o. o. w przyszłości jako firmę rozwijającą się takim tempem, które zapewni jej pewną i stabilną pozycję na rynku, tak by zmieniające się warunki nie zachwiały jej pozycji i stanowiły wartość dla klientów firmy oraz jej udziałowców. Zarząd firmy zobowiązuje się przy tym przestrzegać przepisów prawnych oraz w sposób ciągły doskonalić system zarządzania jakością.

Zarząd firmy deklaruje gotowość do wdrożenia i stosowania systemu jakości oraz dołoży wszelkich starań by wdrażana polityka jakościowa stała się polityką firmy.

 

Prezes Zarządu

Roman Michalec

Comments are closed.